CHIẾN LƯỢC PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP CÙNG CUỘC CÁCH MẠNG CÔNG NGHIỆP 4.0

1,500,000

Tại VIETNAM CEO 4.0 CONGRESS lần này! Chúng tôi đang làm tất cả để giúp bạn tìm ra những nguồn kiến thức vàng vô cùng giá trị. Nó sẽ giúp bạn phát triển trí tuệ cá nhân, thông mình tài chính, hoạch định chiến lược cho doanh nghiệp. Giúp bạn dẫn đầu trong thời kỳ công nghiệp 4.0

Danh mục: