eCommerce Summit 2017

2,000,000

Bạn có thể dễ dàng kết nối kinh doanh, có thêm nhiều tình bạn tuyệt vời. Bạn được tự do giao tiếp và làm việc với nhiều doanh nhân thành công trong sự kiện.

Và bạn sẽ hòa nhập với mọi người từ những người mới khởi nghiệp (start-up) đến những người có kinh nghiệm, tất cả đều đang tìm những người họ có thể tin cậy để thực hiện các hợp đồng lớn.

Danh mục: